Graver Horbelev                                               Graver Falkerslev
Maja Lund Petersen                                             Henvendelse ang. Falkerslev Kirke
                                                                             venligst til graver ved Horbelev Kirke Maja Lund Petersen.
                                             
Mail: horbelevgraverkontor@gmail.com           
Tlf. 21 56 41 21                                                 
Træffes bedst tirsdag - torsdag                         
ml. 8.00 og 15.30                                               
fredag ml. 8.00 og 12.30
Mandag er graverens fridag